BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ NEDİR

Bilişim teknolojileri genellikle bir müessese ya da firma için, zaman, mekan, mesafe tanımaksızın bilginin bir yerden başka bir yere iletimini sağlayan teknolojiler olarak adlandırılır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin bir alt dalı olarak görülmektedir.Her türlü bilgi ve verinin toplanmasında, tüm bu verilerin işlenmesinde ve bu bilgi ve verilerin depolanmasında, ağ sistemleri aracılığıyla bir yerden bir yere iletilip son kullanıcıların hizmetine ve kullanımına sunulmasında kullanılan iletişim teknikleri ve bilgisayarlar dahil tüm bu teknolojileri kapsayan bir bütünün adlandırılmasıdır.

Günümüzde teknolojinin her alana yayılmasıyla bilişim teknolojileri çok önemli bir konuma gelmiştir. Bilişim teknolojileri ülkelerin birinci ve üçüncü sınıf olmalarını belirleyebilecek kadar önemi bulunmaktadır.

Bilişim teknolojileri devrimsel nitelikli değişimlere neden olmaktadırlar. Bilişim teknolojileri yardımıyla bilgiler milyonlarca insana hızlı bir şekilde ulaştırılabilmektedir.

 
 
Siteye bir yorum yaz...

Yorum:

 
emineayes2@gmail.com